Хижи в Рила

хижа Елешница

Дял: Северозападна Рила

Надморска височина: 865м

Намира се в м. Елешница, близо до мястото, където р. Елешница се влива в Рилска река, Северозападна Рила. Масивна двуетажна сграда с капацитет 72 места, водоснабдена, електрифицирана, с централно парно отопление, ресторант, баня.
Изходни пунктове:

  • гр. Рила - 14 км


  • Съседни туристически обекти:
  • Рилски манастир "Рождество Богородично" - 1,45 ч. (7 км)

  • хижа Македония - 4,30 ч.

  • хижа Иван Вазов - 5,30 ч.

  • хижа Рибни езера - 6,30 ч.


  • Стопанин: ТД "Рила" - гр. Рила, 2630, ул. "Г. Димитров" № 13, тел. 07054 / 22-70; 07054 / 26-22      16 от 29