Хижи в Рила

хижа Мечит

Дял: Северозападна Рила

Надморска височина: 1740м

GPS координати:  42,13.565’    23,27.613’

Разположена в м. Говедарника (поляна, разположена в подножието на вр. Малък Мечит), Северозападна Рила. Комплекс от две сгради (стара и нова) с общ капацитет 92 места, водоснабдена, електрифицирана, отоплява се с печки на ток и твърдо гориво, туристическа столова.
Изходни пунктове:

 • с. Говедарци - 2,00 ч


 • Съседни туристически обекти:
 • вр. Будачки камък (2447 м) - 2,30 ч.

 • вр. Малък Мечит (2535 м) - 2,30 ч.

 • м. Овнарско - 2,30 ч.

 • вр. Голям Мечит (2568 м) - 3,00 ч.

 • ЦПШ "Мальовица" (през м. Овнарско) - 4,00 ч.

 • з-н Кобилино бранище - 4,00 ч.

 • хижа Вада (през м. Овнарско) - 4,45 ч.

 • з-н Страшното езеро - 5,30 ч.

 • хижа Мальовица (през з-н Страшното езеро) - 7,30 ч.

 • Рилски манастир "Рождество Богородично" (през з-н Кобилино бранище и Сухото езеро) - 8,00 ч.

 • хижа Рибни езера - 8,30 ч.


 • Стопанин: ТД "Рилски турист" - гр. Самоков, 2000, бул. "Искър" № 2, тел. 0722 / 2-22-05, моб. 048 / 76-12-26
  048 / 92-92-85, GSM: 0889 / 56-52-53    18 от 29  

  коментари ( 0 )
  хижа Белмекенхижа Вадахижа Венетицахижа Гергеница
  хижа Грънчархижа Гургулицахижа Добърскохижа Елешница
  хижа Заврачицахижа Иван Вазовхижа Ловнахижа Македония
  хижа Мальовицахижа Марицахижа Мечитхижа Мусала
  хижа Отовицахижа Пионерскахижа Рибни езерахижа Рилски езера
  хижа Седемте езерахижа Семковохижа Скакавицахижа Трещеник
  хижа Христо Смирненскихижа Чакалицахижа Чакър войводахижа Шумнатица
  хижа Ястребец