Хижи в Рила

хижа Мечит

Дял: Северозападна Рила

Надморска височина: 1740м

GPS координати:  42,13.565’    23,27.613’

Разположена в м. Говедарника (поляна, разположена в подножието на вр. Малък Мечит), Северозападна Рила. Комплекс от две сгради (стара и нова) с общ капацитет 92 места, водоснабдена, електрифицирана, отоплява се с печки на ток и твърдо гориво, туристическа столова.
Изходни пунктове:

 • с. Говедарци - 2,00 ч


 • Съседни туристически обекти:
 • вр. Будачки камък (2447 м) - 2,30 ч.

 • вр. Малък Мечит (2535 м) - 2,30 ч.

 • м. Овнарско - 2,30 ч.

 • вр. Голям Мечит (2568 м) - 3,00 ч.

 • ЦПШ "Мальовица" (през м. Овнарско) - 4,00 ч.

 • з-н Кобилино бранище - 4,00 ч.

 • хижа Вада (през м. Овнарско) - 4,45 ч.

 • з-н Страшното езеро - 5,30 ч.

 • хижа Мальовица (през з-н Страшното езеро) - 7,30 ч.

 • Рилски манастир "Рождество Богородично" (през з-н Кобилино бранище и Сухото езеро) - 8,00 ч.

 • хижа Рибни езера - 8,30 ч.


 • Стопанин: ТД "Рилски турист" - гр. Самоков, 2000, бул. "Искър" № 2, тел. 0722 / 2-22-05, моб. 048 / 76-12-26
  048 / 92-92-85, GSM: 0889 / 56-52-53    18 от 29