Хижи в Рила

хижа Рибни езера

Дял: Средна Рила

Надморска височина: 2240м

GPS координати: 42,06.739’   23,29.627’

Намира се в Рибноезерния циркус, между Горното и Долното Рибно езеро, Средна Рила. Комплекс от масивна двуетажна сграда с капацитет 60 места и дървени бунгала (общо: 120 места). През зимата в повечето случаи е на самообслужване, водоснабдена, електрифицирана от собствена мощна ВЕЦ и от агрегат, отоплява се с печки на твърдо гориво, туристическа столова, лавка, баня.

Изходни пунктове:

 • Рилски манастир "Рождество Богородично" - 5,15 ч.


 • Съседни туристиески обекти:
 • Смрадливото езеро (най-голямото по площ високопланинско езеро на Балканския полуостров, 240 дка) - 0,45 ч.

 • вр. Йосифица (2697 м) - 1,15 ч.

 • вр. Мраморец (преди: Мермера, 2602 м) - 1,30 ч.

 • вр. Скалец (преди: Реджепица, 2678 м) - 2,00 ч.

 • вр. Канарата (2691 м) - 2,00 ч.

 • вр. Маринковица (2591 м) - 2,30 ч.

 • вр. Рилец (2713 м)(през Смрадливото езеро) - 2,30 ч.

 • Водни връх (2683 м) - 3,15 ч.

 • вр. Венеца (2600 м)(по долината на р. Маринковица) - 3,30 ч.

 • з-н Кобилино бранище - 4,30 ч.

 • хижа Семково - 4,30 ч.

 • вр. Шишковица (2669 м)(през вр. Възела) - 5,30 ч.

 • хижа Грънчар - 6,00 ч.

 • хижа Македония - 6,00 ч.

 • з-н Страшното езеро - 6,30 ч.

 • хижа Мечит - 8,30 ч.

 • хижа Мальовица - 9,00 ч.


 • Стопанин: "Профилактика, рехабилитиция и отдих" ЕАД - клон Сапарева баня
  048 / 83-69-14, дом. 07054 / 25-41    21 от 29