Хижи в Рила

хижа Ястребец

Дял: Източна Рила

Надморска височина: 2368м

GPS координати: 42,13.612’    23,34.852’

Разположена в м. Арамийски кладенец, непосредствено под вр. Ястребец (2369 м), в съседство с горната станция на лифта "Боровец - вр. Ястребец", Източна Рила. Масивна двуетажна сграда, която след построяването на лифта престава да функционира като туристическа хижа и е превърната в скъп ресторант.

Изходни пунктове:

 • курортът Боровец (с лифта - 25 минути, пеша - 3,30 ч по обрасла с клек пътека!)


 • Съседни туристиески обекти:
 • от горната лифтова станция до хижа Мусала - 0,45-1,00 ч. (по коларския път, построен във връзка със строителството на новата хижа). През зимата този вариант е лавиноопасен и се налага слизане в долината на река Мусаленска Бистрица по стълбова маркировка.

 • през лятото за 2,30-3,30 ч. е възможно директното изкачване на вр. Мусала по рида Маркуджик и през върховете Алеко и Безименен. Вариантът през хижа Мусала се изминава за около 2,00-3,00 часа.

 • през лятото по маршрута през върховете Алеко, Безименен и Мусала може да се отиде до хижа Заврачица (5,30-6,00 ч.) и хижа Грънчар (5,30-6,00 ч.)


 • Стопанин: ТД "Рилски турист" - гр. Самоков, 2000, бул. "Искър" № 2, тел. 0722 / 2-22-05, моб. 048 / 76-12-26

  tel: +359 89 67 15 923
  tel: +359 88 83 55 796
  tel: +359 88 962 50 13
  e-mail: mail@yastrebets.com
  web site: http://www.yastrebets.com/    27 от 29