Хижи в Рила

хижа Марица

Дял: Източна Рила

Надморска височина: 1900м

GPS координати: 42,11.411’   23,38.450’

Намира се на водослива на Лява и Права Марица на 1900 м н. в. Представлява масивна двуетажна сграда с капацитет 49 места в стаи с по 3 и 8 легла, вътрешни санитарни възли и умивални, баня няма. Хижата е водоснабдена, електрифицирана от агрегат, отоплението е с печки на твърдо гориво. В отделна сграда се намират кухненския блок и столова, лавка за дребни стоки и сувенири.
Съседни туристически обекти:

 • хижа Чакър войвода — 1,30 ч;

 • хижа Венетица/през Орището/ — 7,00 ч;

 • хижа Заврачица — 1,15 ч;

 • вр.Мусала /край Маричини езера/ — 3,00 ч;

 • хижа Мусала/през вр.Мусала/ — 4,45 ч.

 • Пътеките са маркирани.
  Изходно място: Боровец по два варианта: 1. С лифта Ситняково до горна лифтова станция — 0,20 ч и още 2,40 ч през хижа Чакър войвода по кайзеровия път.
  2. По каскадния път /трошено-каменна настилка/ — 4,00 ч /16 км/. Описание на транспортните връзки на Боровец със съсед ни населени места са дадени към хижа Мусала.
  Стопанин: Тур. д-во „Рилски турист" — гр. Самоков, бул. „Искър" 2, тел. 0722/2-22-05.    7 от 29