Хижи в Славянка

хижа Славянка

Надморска височина: 950м

Хижата се намира на около 950 м. надморска височина до с. Парил, в североизточната част на планината Славянка. Хижата е с капацитет от 25 места и разполага със столова.

Изходни пунктове:
с. Парил - 1,00 ч.

Съседни обекти:

  • Хамбар дере с местностите Олтара и Пещерата - 2,20 ч.

  • Голям Царев връх (2183 м.) - 3,00 ч.

  • хижа Извора (през с. Голешево) - 3,30 ч.

  • Гоцев връх (първенец на планината, 2212 м.) - 5,00 ч.  •   2 от 2