Хижи в Пирин

хижа Лагера

Дял: Северен Пирин

Надморска височина: 1050м

Разположение: в м. Върбите
Описание: двуетажна полумасивна сграда с капацитет 50 места. Хижата е водоснабдена, електрифицирана, отоплява се с печки на твърдо гориво. Санитарните възли са вътрешни, има баня. Разполага с туристическа кухня и столова, както и лавка. На разположение на туристите има забавни игри и телевизор

Изходни пунктове:

 • гр. Кресна (гара на жп линия София-Кулата) - 4,00 ч (16 км по асфалтов и макадамов път)


 • Съседни обекти:
 • м. Брайкова поляна – 0,30 ч

 • м. Пещерата – 2,00 ч (8 км по коларски път)

 • мраморна кариера “Пещерата” – 2,00 ч

 • м. Загаза – 2,45 ч (11 км по коларски път през м. Пещерата)

 • вр. Шаралия (2172 м н. в.) – 3,00 ч

 • хижа Синаница – 5,00 ч (8 км по коларски път до м. Пещерата и 3,00 ч пеша по пътека)

 • хижа Яворов – 8,30 ч през м. Пещерата, м. Черната вода и Суходолския превал


 • Стопанин: Община Кресна - гр. Кресна, 2840, ул. "Македония" № 96, тел.: 07433 / 23-60, 22-82, GSM: 0889 / 22-21-12
  Карти на БТС: не важат    15 от 21