Хижи в Пирин

з-н Спано поле

Надморска височина: 2042м

GPS координати: 41,42.681’   23,24.088’

Разположен е в циркуса Малко Спано поле. Заслонът разполага с 10 дървени бунгала с по две легла. Санитарните възли са външни, бани няма. Бунгалата са електрифицирани от агрегат.
Къмпиране не е разрешено.
Съседни туристически обекти:

  • хижа Вихрен - 3.30ч.

  • хижа Каменица - 3.30ч.

  • хижа Яне Сандански - 2.30ч.

  • хижа Синаница - 1.30ч.

  • Пътеките са маркирани.      19 от 21