Хижи в Пирин

з-н Караманица

Дял: Северен Пирин

Надморска височина: 1720м

Разположен е в едноименната местност в Северен Пирин.

Капацитет – 4 места.
Изходни пунктове: м. Тодорова орница – 0,40 ч.  21 от 21