Хижи в Родопи

хижа Бряновщица

Надморска височина: 936м

GPS координати: 42,01.128’   24,35.416’

Намира се в едноименната местност. Представлява масивна двуетажна сграда с капацитет 54 места с външни санитарни възли и умивални. Сградата е водоснабдена и електрифицирана, отоплението е с печки на твърдо гориво. Разполага с туристическа кухня и столова. Пътят до хижата е асфалтиран.
Съседни туристически обекти:

  • хижа Родопски партизани - 1.30ч.

  • хижа Върховръх - 2.30ч.

  • хижа Чурен - 3.00ч.


  • Изходни места:
    1.с.Брестовица - 13км./3.00ч. по маркирана пътека/.
    2.с.Храбрино - 2.30ч.      24 от 46