Хижи в Родопи

хижа Свобода

Надморска височина: 1823м

GPS координати: 41,42.583’   24,54.160’

намира се в Преспанския дял, южно от вр.Момчил на надморска височина: 1823 метра.
Описание: Представлява масивна двуетажна сграда с капацитет 35 места с външни санитарни възли и умивални.
Сградата е водоснабдена и електрифицирана, отоплението е с печки на твърдо гориво.
Разполага с туристическа кухня и столова. Капацитет: 35 места
Изходни места:
• с. Манастир - 2.30ч. по маркирана пътека или по почвен път - 8км.
• с. Давидково - 3.00ч. по маркирана пътека или по почвен път - 12км.

Съседни обекти:

  • хижа Момчил юнак - 4.30ч

  • м.Хайдушки поляни - 3.30ч

  • хижа Преспа - 2.00

  • туристическа спалня в село Славейно - 5.00ч. през хижа Преспа

  • хижа Сини връх - 10.30ч.

  • Пътеките са маркирани.      8 от 46