Хижи в Стара Планина

з-н Ботев

Дял: Средна Стара Планина

Надморска височина: 2210м

Заслон Ботев се намира в седловината западно от вр.Ботев, където се съединяват билната пътека от хижа Добрила за вр.Ботев и лятната пътека от хижа Плевен за върха, в местността Полянката, на вододела под върха, на около 2210 м н. в. Строен е през 1936 год. от пловдивски и карловски туристи за улеснение на преходите към върха. В лошо време може да подслони 25 –30 души.
На изток от заслона е самият връх, на около 40 мин. по опороен склон. На изток от заслона по билото се намират върховете Безименен и Млечен Чал – един от най-красивите в Средна Стара планина. На север от Млечни чал се отделя зимната пътека с парапет за хижа Плевен, а на югоизток е зимния маршрут за хижа Васил Левски. За съжаление заслона не е в добро състояние и може да се ползва в случай на нужда.  58 от 61