Хижи в Витоша

з-н Конярника

Надморска височина: 1780м

Разположение: в м. Конярника, вдясно от пътеката хижа Кумата - вр.Черни връх

Описание: комплекс от две постройки: каменен навес (с едно помещение) и изоставената барака на ПСС (с три помещения). Има чешма отпред.

Изходни пунктове:

 • хижа Кумата - 0,15 ч


 • Съседни обекти:
 • хижа Звездица - 0,20 ч
 • хижа Еделвайс - 0,30 ч

 • з-н Черни връх - 1,15 - 1,30 ч


 • Пункт от европейски маршрут: Е-4

  Стопани:
  1. Дирекция "Природен парк "Витоша", 1303, София, ул. "Антим І" № 17, тел.: 02 / 988-58-41, тел./факс: 02 / 989-53-77, E-mail, Web site:http://www.park-vitosha.org/
  2. Планинска спасителна служба, София, бул. "Джеймс Баучер" № 76, тел./факс: 02 / 963-20-00, моб. 048 / 18-43, GSM: 088 / 14-71, Web-site: http://www.pss.bglink.net/    18 от 18