Хижи в Средна гора

з-н Хайдута

Дял: Сърнена Средна гора

Надморска височина: 1110м

Разположение: на главното било между хижа Свежен и хижа Братан.
Описание: едноетажна постройка с преддверие с капацитет до 10 души. Има печка и две легла, сравнително чисто е и може да се пренощува при нужда, наблизо има извор.

Изходни пунктове:

  • хижа Свежен - 1,00 ч

  • хижа Братан - 2,15 ч
  •   22 от 22