Хижи в Беласица

з-н Розова поляна

Надморска височина: 1037м

GPS координати: 41,21.460'   23,11.518'

Разположение: вдясно от пътя, водещ от хижа "Беласица" за хижа "Конгур"
масивна едноетажна сграда, закрит тип (с врати и прозорци), състояща се от две долепени помещения. Има маси, столове и печки на твърдо гориво, пред заслона има чешма

Изходни пунктове: хижа Беласица - 0,45 ч

Съседни обекти:

  • хижа Конгур - 0,30 ч

  • вр. Конгур (1951 м) - 2,30 ч

  • вр. Радомир (първенец на планината, 2029 м) - ок. 3,30 ч


  • Стопанин: ТД "Калабак" - гр. Петрич, 2850, ул. "Гоце Делчев" № 26, тел. 0745 / 6-14-49, 0896 / 68-83-76, 0896 / 68-83-80      3 от 3