Забележителности в Рила

Урдините езера

Дял: Северозападна Рила

Надморска височина: 2278м

Урдините езера са езерна група в един от най- големите и красиви циркуси в Рила . Урдините езера са разположени в западната част на Урдиния циркус. Част от тях имат имена — Сухото, Рибното, Ботаническото, Паницата. От Урдините езера изтича Урдина река, която е приток на Черни Искър.Езерата са със сравнително малка площ - от 1 до 2,5 хектара. Най-малко по площ е Рибното езеро, което заради близостта си с връх Дамга (на около 500 м югоизточно от върха) е наричано още Дамгско езеро. Въпреки че Рибното езеро е най-малкото по площ, то е с най-голям водосборен басейн от групата. Най-ниското езеро, Паницата, е най-голямо по площ и по обем на водата в него. То е разположено на 2 278 м надморска височина, има площ от около 2,5 хектара и воден обем приблизително 89 500 м3.Бреговете на отделните Урдини езера са разнообразни. Най-високото езеро от групата е разположено недалеч от връх Дамга и е на 2375 м надморска височина. Езерото има кръгла форма и е дълбоко близо 5 м. Най-дълбоко (7,6 м) е езерото, разположено източно от Рибното. Изтичащата от него вода образува малък водопад преди да се влее в Урдина река.

  5 от 9  

Забележителности в Рила