Забележителности в Рила

Стобски земни пирамиди

Дял: Югозападна Рила

Надморска височина: 2500м

GPS координати: 42.091922   23.120338°

Стобските пирамиди са едни от най-популярните сред туристите скални пирамиди. Стобските пирамиди се намират над село Стоб, в западния дял на Рила планина. Средната височина на пирамидите е между 7 и 10 метра, някои отделни пирамиди достигат до височина 12 метра. Стобските пирамиди са с разнообразна форма, но повечето са конусовидни и завършват с каменна шапка, наподобявайки гъби.

На северния склон на рида, на който са разположени пирамидите те са по-добре изразени и открояващи се, тъй като са значително по-малко. Най-много са пирамидите, които се намират на южния склон на рида. Тук пирамидите са по-големи и по-сгъстени. Цветът на скалите варира между жълто и кафяво.

За възникването на тези скални форми има много народни легенди, като почти всички включват сватба и младоженци. Според едно от тях сватбарите се вкаменили, когато кумът, поразен от красотата на булката, вдигнал воала ѝ и понечил да я целуне. Друго поверие гласи, че сватбарите се вкаменили, прокълнати от майката на булката, която не одобрявала сватбата. Трета легенда разказва за обречената любов между българско момиче и турско момче. Момичето не могло да понесе несправедливото отношение към тяхната любов и се хвърлило от скалите, а на мястото се появила скалната пирамида, която днес наричат Невястата.

През 1964 г. Стобските пирамиди са обявени за природна забележителност.  9 от 9

Забележителности в Рила