Забележителности в Славянка

вр.Гоцев връх

Надморска височина: 2212м

GPS координати: 41.37703   23.62065

Гоцев връх е най-високият връх на планината Славянка. До 1951 г. върхът носи името Алиботуш. Отстои на 40 км югозападно от град Гоце Делчев и на 40 км югоизточно от град Сандански. Издига се на главното планинско било на югозапад от Голям Царев връх и на изток от връх Шабран. На северозапад от Гоцев връх се намира голямо безоточно карстово понижение, известно като Сухото езеро. Върхът е масивен, очертан от юг от висок скалист откос. Изграден главно от протерозойски мрамори. Почвите са тънки кафяви горски. Склоновете са обрасли с високопланинска тревна растителност. Срещат се много ендемитни растителни видове. По билната му част минава държавната граница между България и Гърция. Основни изходни пунктове за покоряването на върха са хижите Славянка и Извора, бивши гранични застави. Гоцев връх е включен в инициативата на БТС "Покорител на 10-те планински първенци".1 от 1

Забележителности в Славянка