Забележителности в Пирин

р.Глазне

Дял: Северен Пирин

Река Глазне извира от северният дял на величествената Пирин планина. По своя път към долината на р. Места, тя живописно се вие през горди върхове и приказно красиви местности, пресича курортно градче Банско и се влива в р.Места. Притоци на Глазне са реките Бъндерица и Демяница.

Река Глазне е красива през всички сезони – през зимата водите й са кристални и искрящи, през пролетта – пълноводни минават покрай зелените, изпъстрени с безброй цветя брегове, през лятото носят прохлада, а през есента са обагрени в жълточервеникавите краски на отразяващите се в нея дървета.  10 от 12  

Забележителности в Пирин