Забележителности в Пирин

резерват Баюви дупки- Джинджирица

Дял: Северен Пирин

Баюви дупки - Джинджирица е името на резерват разположен в планина Пирин. Той е един от най-старите резервати в България (създаден е през 1934 г.) и е създаден с цел опазването на двата редки дървесни вида бяла и черна мура, както и на разнообразния животински свят на местността. Територията на резервата обхваща площ от близо 3000 хектара земя, като надморската височина на Баюви дупки - Джинджирица варира между 1200 и 2884 м.Близо 60 % от територията на резервата е заета от гори като те са предимно от бяла и черна мура. Срещат се групи дървета или отделни представители на видовете бял бор, черен бор, обикновен смърч и ела. Високите части на резервата са заети от клекови формации на възраст на места до близо 100 години. Средната височина на тези храсти е от 1,5 м. до 2 м., но на места те достигат до височина 3 м. В резервата се опазват голямо количество висши растения като част от тях са включени в Червената книга на България.В резерват Баюви дупки - Джинджирица характерен представител на животинския свят е дивата коза, която е един от символите на резервата. Срещат се още дива свиня, златка, белка, катерица, глухар, кафява мечка. В почти всички части на резервата се срещат сокол, ястреб, кълвач и други.  6 от 12  

Забележителности в Пирин