Забележителности в Пирин

вр.Синаница

Надморска височина: 2516м

Встрани от главното северно алпийско било на Пирин стои горд връх Синаница (Сини връх). Височината му е 2516 м. Изграден от мрамор със сиворозов оттенък, върхът може няколко пъти през деня да изменя цвета си в зависимост от светлината и времето. Ниско под Синаница в каменното корито на скалите блестят водите на красивото Синанишкото езеро.

Ако Банско е вратата към Северен Пирин, Сандански - градът на Спартак е главен изходен пункт за югозападите дялове на планината, където е разположен и връх Синаница.  7 от 11  

Забележителности в Пирин

коментари ( 0 )
Байкушевата муравр.Вихренвр.Синаница
Кременски езераНационален парк ПиринПоповото езеро
р.Глазнерезерват Баюви дупки- Джинджирица резерват Юлен
Роженски манастирТевното езеро