Забележителности в Пирин

Кременски езера

Дял: Северен Пирин

Кременските езера са група от пет езера в Северен Пирин. Разположени са стъпаловидно в Кременския циркус, на надморска височина 2304 - 2356 м. Имат ледников произход. Геоложката им основа е от гранити. Водата през лятото е с температура 12,5о-14,5оС. Кременските езера се оттичат едно в друго в река Ретиже. Най-голямо е Долното Кременско езеро. Намира се източно от връх Острец (Сиврия). Има продълговата форма. Площта му е 98 дка, което го нарежда на второ място по големина в Пирин. На югозапад от него е Горното Кременско езеро с площ 66 дка (дължина 335 м и ширина 270 м). Южно от връх Острец е най-високото Кременско езеро с площ 10 дка. Дължината му е 120 м, а ширината - 110 м. Двете езера, разположени най-ниско, не са проучени.

До езерата се стига най-лесно от долината на река Ретиже и от връх Джано. От Ретиже се тръгва при слива на Кременския поток с реката, на около 2100 м нм.в. Оттам нагоре водят две пътеки. Едната, по-пряката, върви стръмно покрай десния бряг на Кременския поток и излиза на платистата заравненост при двете най-долни Кременски езера, на 2200 м нм.в. Другата - по-дълга и полегата - тръгва отново от слива на Кременския поток с река Ретиже, но поема първоначално на изток, а после западно по десния долинен склон на реката. Пътеката отново достига платистата заравненост при двете долни езера и там се съединява с първата.През платото пътеката лъкатуши през гъстите клекове между двете езера и излиза при мощния моренен вал под Долното Кременско езеро. Оттам покрай оттока на Долното езеро следва стръмно качване по морените до самото Долно езеро (2300 м нм.в). Същата пътека продължава покрай западните брегове на трите най-високи езера, навлизайки дълбоко в южната част на Кременския циркус. В основата на рида Хлопки, под Джано, пътеката преминава в стръмни серпентини по морените и излиза западно на билото на рида Джангалица, непосредствено до Джано на около 2650 м нм.в.

  9 от 12  

Забележителности в Пирин