Забележителности в Родопи

Резерват Кормисош

Районът на Кормисош е най-необикновеното място в Родопите.

Флората на резервата е много разнообразна като в по-високите му части преобладават вековни иглолистни гори от бял и черен бор. В широколистния пояс преобладават дървесните видове дъб, габър, мъждрян и други. В Кормисош се са установени значителен брой висши растения като голяма част от тях присъстват в Червената книга на България.

Животинският свят в резерват Кормисош е изключително богат. Срещат се голям брой бозайници. Тук се намират най-големите популации на кафява мечка, благороден елен и вълк на територията на България. Освен това се срещат дива коза, муфлон, дива свиня, сърна, както и елен лопатар. През позледните години рязко нараства броя на вълците, обитаващи резервата. В близост до резервата се намира развъдник за кафяви мечки, в който животните са оградени, но живеят при условия близки до тези в нормалната им среда за живот.

От края на Август до началото на Октомври в Кормисош протича размножителния период на благородния елен, когато в местността Гарван дол се събират над 40 мъжкара и няколко пъти повече кошути. Страховитият рев на разгонените елени се чува дори и през деня. В Кормисош се намират още няколко по-малки сборища с по 5-10 самци.

Около връх Аква живеят над 100 диви кози, които лесно могат да се наблюдават, защото склоновете са скалисти и голи. Любимо място са им непрестъпните зъбери на Червения камък и Дюренците.

На върха на Червения камък са открити останки от древнотракийско светилище.1 от 12  

Забележителности в Родопи