Забележителности в Родопи

Резерват Червената стена

Червената стена е един от четирите биосферни резервата в Родопа под егидата на UNESCO, обявени за уникално световно наследство. Най-красивата част от Червената стена е долината на река Сушица. Тя е най-трудно достъпната в Родопа, с изключително стръмни и скалисти склонове, чиято денивилация достига 800 м. Реката която прорязва Червената стена по средата е пълноводна и е образувала много дивен и потаен каньон. Водите й са богати на пъстърва и са със запазена популация на видра.
В Сушица се срещат мечки, вълци, елени, но най-голямата забележителност са дивите кози. Тук е истински рай за дневни и нощни грабливи птици като най-голям интерес представляват скалните орли. Районът е един от най-богатите на пещери в България. Истинска перла представлява пещерата Ахметьова дупка. Тя е благоустроена, но липсва осветление. Това не пречи да се видят красотите й, които са събрани в една единствена зала дълга 40 м. Още в началото ни посреща гигантски, 5 метров сталактон и от тук нататък думите не могат да опишат безбройните й образувания.
Истинско предизвикателство за спелеолозите представляват пещерите Иванова вода и Дружба, които са пропастни с дълбочина съответно 131 м. и 211 м.
Няколко стотин метра под х.Марциганица се намира пещерата Топчика. В нея няма пещерни образувания, но тук са открити скални рисунки от първобитни хора. При археологически разкопки в нея са открити кремъчни сечива и пълен скелет от пещерна мечка. Интерес представлява и долната зала, която се свързва с горната чрез 50 метрова пропаст.
Други интересни пещери са Ямата и Хралупата. Те се намират на север от Топчика и в тях могат да се видят и редките образувания хеликтити.
В районът се намират няколко тракийски светилища, две от които са много популярни със чудотворното си въздействие към многобройните им почитатели. Това са Белинташ и Караджов камък, разположени едно срещу друго и представляващи красиви и непристъпни скални образувания, върху които има изсякани множество корита, стъпала и улеи. В гробовите около тях са открити монети, сребърни накити и керамика от пр. н. е.
Връх Попа впечатлява с несравнима гледка към цялата долина на Сушица и голяма част от Родопа. Тук са открити многобройните керамични находки, доказващи че върха е бил светилище хилядолетия преди новата ера.  2 от 12  

Забележителности в Родопи