Забележителности в Родопи

връх Голям Персенк

Надморска височина: 2091м

Голям Персенк (2091) е красив пирамидален връх, най-високият в Родопския дял Чернатица. На юг по билото е свързан с вр. Мечкарски камък (1951), а на североизток - със връх Малък Персенк (2074), от който го отделя седловината Мезаргидик (Гробен проход).Върхът е покрит с гъсти иглолистни гори и е труднодостъпен.

Персенк е един от най-красивите родопски върхове, предлагащ невероятна панорамна гледка към по-голямата част от планината. В неговите склонове се намират вековни иглолистни гори с китни и обширни поляни. Те дават подслон на изключително богата фауна, от която най-интересни представители са мечката и глухара.
Районът на Персенк е обитаван от най-дълбока древност, за което свидетелстват откритите тракийски поселища, най-голямо от които е в местността Перелийца. И все пак емблема за района на Персенк си остава древния Тракийски ( Римски) път, строен през І век пр. н. е. минаващ под самия връх. Дългият над 4 км. и широк 1,5 м. път е изключително добре запазен, и е единственото място, по което може да се премине билото на този дял от Родопа. По цялото му протежение се откриват красиви панорами, достигащи Пирин и Рила.  6 от 12  

Забележителности в Родопи