Забележителности в Стара Планина

Резерват Козя стена

Дял: Средна Стара Планина

Обявен през 1987 година в землището на с. Чифлик – Троянско, за да се съхранят естествени елови и елово-букови формации и застрашени от изчезване растителни и животински видове.

Общата площ на резервата е 904.3 ха. Срещат се повече от 40 вида растения, включени в Червената книга на България – старопланинска теменуга, панчичева пищялка, старопланинска лазаркиня, планинско секирче, кълбест салеп, самодивско лале и др.

Тук гнездят и над 60 вида птици, от които в Червената книга на България са включени осояда, големия и малък ястреб, черения кълвач, гълъба хралупар. “Козя стена” е истински ботанически рай, събрал множество редки и красиви растения, сред тях и еделвайсите – негаснещите бели звезди на планината.  10 от 19  

Забележителности в Стара Планина

коментари ( 0 )
Биосферен резерват БоатинБиосферен резерват ДжендемаБиосферен резерват Стенето
Биосферен резерват Царичинаводопад Видимско пръскалоВодопад Райско пръскало
вр.Ботеввр.Бузлуджавр.Околчица
вр.Шипка пещера Съева дупкаПрироден парк Българка
Природен парк Врачански БалканПрироден парк Централен БалканРезерват Козя стена
Резерват Пеещи скалиРезерват Северен ДжендемРезерват Соколна
Резерват Стара река