Забележителности в Стара Планина

Биосферен резерват Джендема

Това е най-големият резерват в парка – 4 220.2 ха и третия по големина в страната. Обявен е през 1953 г. за да се съхранят вековните букови гори, местната популация на дива коза, а също така и впечатляващи скални масиви с присъщия за тях растителен и животински свят. Тук се намира първенеца на Стара планина – вр. Ботев (Юмрукчал) – 2 376 м надморска височина. Под него се намира най-високия водопад у нас – Райското пръскало-124.5 м. В сърцето на резервата е най-значимия растителен формообразувателен център. Поради непристъпните пропасти, зъбери и скални гребени, растителното и животинско разнообразие не са добре проучени. Тук е царството на дивата коза, мечката, балканската пъстърва.  13 от 19  

Забележителности в Стара Планина

коментари ( 0 )
Биосферен резерват БоатинБиосферен резерват ДжендемаБиосферен резерват Стенето
Биосферен резерват Царичинаводопад Видимско пръскалоВодопад Райско пръскало
вр.Ботеввр.Бузлуджавр.Околчица
вр.Шипка пещера Съева дупкаПрироден парк Българка
Природен парк Врачански БалканПрироден парк Централен БалканРезерват Козя стена
Резерват Пеещи скалиРезерват Северен ДжендемРезерват Соколна
Резерват Стара река