Забележителности в Стара Планина

Водопад Райско пръскало

Дял: Средна Стара Планина

Това е най-впечатляващия и най-високия водопад по височина на водния пад - 125 м. Известен е още с името Калоферско пръскало. Образува се от Пръскалска река, ляв приток на Бяла река в Троянско-Калоферската планина, средна Стара Планина. Разположен е в южната част на резервата Джендема, на около 500 м. южно от връх Ботев, на височина 1700 м. Водата му пада от високи отвесни скали в долина наречена "Казана". Сребристата водна струя, след като стигне дъното на бездната, образува полупрозрачни облаци от воден прах. При хубаво време водопада се вижда от град Калофер. Гледката е величествена и неописуемо красива. Туристите, които желаят да го посетят трябва да минат покрай град Калофер, откъдето да отидат до местността "Паниците". Оттам трябва да се върви пеша около 3 часа докато се стигне непосредствено до хижа Рай и оттам да се види отблизо самия водопад. Въпреки това много хора го посещават за да се възхитят на неповторимата красота и очарованието което вдъхва. Малко на юг, в местността "Рая", дала името на водопада, се намира х.Рай (на височина 1435 м). А на запад се намира пещерата Хан Маара. Райските скали, които образуват водопада, са обект на алпинизъм.

web:http://www.raiskotopraskalo.com  17 от 19  

Забележителности в Стара Планина

коментари ( 0 )
Биосферен резерват БоатинБиосферен резерват ДжендемаБиосферен резерват Стенето
Биосферен резерват Царичинаводопад Видимско пръскалоВодопад Райско пръскало
вр.Ботеввр.Бузлуджавр.Околчица
вр.Шипка пещера Съева дупкаПрироден парк Българка
Природен парк Врачански БалканПрироден парк Централен БалканРезерват Козя стена
Резерват Пеещи скалиРезерват Северен ДжендемРезерват Соколна
Резерват Стара река