Забележителности в Стара Планина

Биосферен резерват Боатин

Дял: Средна Стара Планина

Обявен през 1948 г. за запазване на находищата на редки и застрашени животински видове, като уралската улулица и пернатоногата кукумявка. Намира се в землището на с. Черни Вит – Тетевенско, северно от вр.Тетевенска Баба и се простира от 800 м до около 2000 м надморска височина.

На площ от 1597.2 ха са съхранени едни от най-впечатляващите на Балканския п-в букови гори на средна възраст 170–220 години.

В непосредствена близост до резервата се намира единственото находище на клек в Средна Стара планина. Животинският свят е много разнообразен. Включва целия биотичен комплекс, характерен за планинската зона на умерения пояс с представители: мечка, вълк, лисица, дива котка, бялка, златка, благороден елен, сърна, дива свиня. В недалечно минало рисът също е обитавал тези гори. Тук са установени 64 вида гнездещи птици, сред които малка и полубеловрата мухоловки, южен белогръб и черен кълвач, сокол скитник и др.  8 от 19  

Забележителности в Стара Планина

коментари ( 0 )
Биосферен резерват БоатинБиосферен резерват ДжендемаБиосферен резерват Стенето
Биосферен резерват Царичинаводопад Видимско пръскалоВодопад Райско пръскало
вр.Ботеввр.Бузлуджавр.Околчица
вр.Шипка пещера Съева дупкаПрироден парк Българка
Природен парк Врачански БалканПрироден парк Централен БалканРезерват Козя стена
Резерват Пеещи скалиРезерват Северен ДжендемРезерват Соколна
Резерват Стара река