Забележителности в Стара Планина

Биосферен резерват Царичина

Дял: Средна Стара Планина

Обявен през 1949 г. за опазване на най-северното находище на бяла мура в света.

Разположен е в землището на с. Рибарица – Тетевенско на площ от 3 418.7 ха. Съхранява горски и субалпийски екосистеми от около 900 м до 2198 м н.в. Най-широко разпространените дървесни видове след бука са смърчът, елата и бялата мура. От тревистите растения интерес представляват нарцисовидната съсънка, петнистата тинтява, балканската фитеума, старопланинската теменуга, панчичевата пищялка, кернеровата метличина и др. Гръбначната фауна включва повече от 30 вида бозайници, над 90 вида птици - 75 от които гнездят в резервата, както и 15 вида земноводни. “Царичина” е убежище и на седемте вида сови, характерни за българските планини. Срещат се видра, златка, мечка, вълк, язовец и др. Тук е единственото място в парка, където може да се наблюдава възстановяване на горната граница на гората.  9 от 19  

Забележителности в Стара Планина

коментари ( 0 )
Биосферен резерват БоатинБиосферен резерват ДжендемаБиосферен резерват Стенето
Биосферен резерват Царичинаводопад Видимско пръскалоВодопад Райско пръскало
вр.Ботеввр.Бузлуджавр.Околчица
вр.Шипка пещера Съева дупкаПрироден парк Българка
Природен парк Врачански БалканПрироден парк Централен БалканРезерват Козя стена
Резерват Пеещи скалиРезерват Северен ДжендемРезерват Соколна
Резерват Стара река