Забележителности в Витоша

пещера Духлата

В подножието на южните склонове на Витоша, в Боснешкия карстов район се намира най-дългата пещера в България - Духлата.Тази природна забележителност има галерии с дължина около 17,5 км, разположени на седем основни нива, с шест подземни реки и потоци. С разнообразните си сталактитни и сталагмитни образувания Духлата се смята за една от най-красивите пещери у нас.Боснешките пещери се обитават от една сравнително много бедна подземна сухоземна фауна. Досега е познат и описан само един вид троглобионт (типичен подземен обитател) от псевдоскорпионите (Pseudoscorpionida) - Neobisium kwartirnikovi. Обект на изследване са били само двете пещери Духлата и Живата вода.В пещерите от Боснешкият карст често се среща керамика, намерени са и тракийски монети около входа на Духлата. Погребение вероятно от Х век и златарски рог са намерени в пещ. Малката Духла.  5 от 8  

Забележителности в Витоша