Забележителности в Витоша

Златните мостове

Каменна река "Златните мостове" се намира в северозападните склонове на Витоша, на височина 1350 - 1500м. и е един от най-привлекателните кътове на Народния парк "Витоша". Въпреки, че "Златните мостове" . нямат колони и сводове, те могат да служат за мост, защото по тях не само може да се премине, но и дълго да се върви. Коритото на Владайската река е запълнена с големи заоблени каменни блокове, покрити със златисти лишеи. От това произхожда и името на реката. Изветрянето и денудацията на витошкия монцонит са обусловили образуването на каменната река. Голямо значение за формата на блоковете има сферичното изветряне на монцонита след неговото блоково напукване. Импозaнтната каменна река и иглолистните гори, които я ограждат от двете страни създават много привлекателен пейзаж. Златните мостове е едно от най-посещаваните места на Витоша.  8 от 8

Забележителности в Витоша