Забележителности в Странджа

Природен парк Странджа

Обявен е в началото на 1995г. с площ 1161 кв.км и обхваща централна българска Странджа с излаз на Черноморското крайбрежие между Резово и Царево. Релефът на парковата територия е хълмист, нископланински, силноразчленен със заоблени била и дълбоко врязани стръмни долове. Тук чрез множество меандри протичат двете най - чисти реки в България - Велека и Резовска. Най - високата точка на територията на парка, а и в цяла българска Странджа е вр.Голямо Градище (709м н.в.).Над 75% от площта на парка е заета от дъбови и букови гори. В тях се срещат кавказки, средноевропейски и мадитерански представители на растителния свят. Това се дължи на своеобразното географско положение на планината Странджа - мост между Европа, Азия и Средиземноморието. Населените места са общо 21 с около 9000 души. Хилядолетната човешка цивилизация е оставила тук стотици оригинални културни паметници - тракийски долмени, светилища, могили. Очарователни са многобройните параклиси и аязма пръснати сред планината. Интерес представлява и традиционния култов обряд - нестинарство, в село Българи, както оригиналната архитектура, предания и легенди.1 от 6  

Забележителности в Странджа