Забележителности в Странджа

Братанова пещера

Намира се на 9 км северозападно от М. Търново, в м. Трите дерета, землище на с. Бръшлян. Част е от резерват "Витаново". Обявена е с цел опазване на обект с висока спелеологична и археологическа стойност. Това е най-голямата пещера в района на Странджа, частично проучена. В една от галериите й е открито монетно съкровище от 4 век пр. Хр., съдържащо монети на Филип ІІ, Александър Македонски и Аполония. По-късно е открита и малка бронзова гривна със змии в краищата.Тъй като попада в границите на строг резерват и същевременно зад граничното съоръжение, достъпът до пещерата става само с разрешение и придружител от Гранична полиция и писмено разрешение от МОСВ  5 от 6  

Забележителности в Странджа