Забележителности в Беласица

вр.Радомир

Надморска височина: 2029м

GPS координати:  41.32054    23.12064

Радомир е най-високият връх на планината Беласица. Отстои на 9 км югозападно от Петрич. До 1942 г. върхът носи името Калабак, име все още използвано от местното население. Издига се на главното планинско било, западно от връх Дебело бърдо и източно от връх Лозен. Има пирамидална форма с много стръмни западни и южни склонове. Изграден е от метаморфни скали. Почвите са планинско-ливадни и кафяви горски. Обрасъл е със субалпийска тревна растителност. По билото му минава държавната граница между България и Гърция. Върхът е маркиран с гранична пирамида №24. Основни изходни пунктове за покоряването му са град Петрич (6 часа), село Самуилово (4 часа) и хижите Беласица (4,30 часа) и Конгур (3 часа) . Връх Радомир е включен в инициативата на БТС "Покорител на 10-те планински първенци".  2 от 3  

Забележителности в Беласица